Service in Mind

Framgång handlar om människor. Människor som är engagerade, som bidrar och som är ambassadörer för sitt företag. Vi har en passion för service, möten som berör och att ge varje kund en varumärkesupplevelse i sin helhet. Vi tror att förmågan, att kunna leverera extremt bra service till kunden är avgörande för lyckade affärer i framtiden. I en ständigt föränderlig värld ställer vi allt högre krav och förväntar oss experter inom varje specifikt område och att det är hög kvalitet tar vi för givet.

Vår drivkraft är att hjälpa företag att nå framgång genom att rekrytera och utbilda engagerade och motiverade chefer och medarbetare som bidrar och som kan identifiera sig med företagets varumärke, värderingar, visioner och mål.

Tjanster_new

Rekrytering

Vi vet hur svårt och tidskrävande det är att hitta riktigt bra medarbetare. Vi handplockar och matchar all personal anpassat till varje företags behov, varumärke och värderingar och för att lyckas med det lägger vi stort fokus vid att lära känna både kandidater och företag väl. 
Läs mer

Coaching

Vi erbjuder individuell coaching för chefer, ledare och medarbetare. Coaching handlar om kommunikation, förändring och utveckling hos individen, att förstå sig själv och andra. En lyckad intern kommunikation ger engagerade och motiverade medarbetare med en vilja att gemensamt jobba mot målet. Resultatet blir ett stärkt varumärke och en ökad lönsamhet i företaget.

Läs mer